Audru Vallavolikogu 07.11.2013 istung

KUTSE
Lp ……………………………………………………
Audru Vallavolikogu istung toimub 07. novembril 2013 kell 15.00 Audru vallamaja saalis,
Pärna allee 7 Audru alevik.
P Ä E V A K O R D:
1. Vallvolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja nende töövaldkondade määramine.
2. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.
3. Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine.
4. Revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine.
5. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
6. Vallavanema valimine.
Päevakorrapunktide 1-6 ettekandja volikogu esimees Jaanus Põldmaa.
7. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine.
8. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
Päevakorrapunktide 7-8 ettekandja: vallavanem
9. Audru Vallavalitsuse liikmetele hüvitise ja vallavanemale makstava tasu ja hüvitiste suurus
ja maksmise kord.
Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa.
 
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
 
NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee
 
Eelnõud