Audru Vallavolikogu 07.05.2015 istung

14.05.15

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 07. mai 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1.    Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord (II lugemine)

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

2.    Audru Kooli arengukava aastateks 2015 – 2018

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

3.    Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (II lugemine)

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

4.    Audru valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Toomas Rehe

 

5.    Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Päevakorrapunkti 5 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6.    Vallavara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

Päevakorrapunkti 6 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

7.    Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Männiku tee 1 kinnistul

8.    Audru Vallavolikogu 09. märtsi 2006 otsuse nr 63 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Savi kinnistul osaliselt ja Kurgopõllu kinnistul" kehtetuks tunnistamine

9.    Audru Vallavolikogu 09. märtsi 2006 otsuse nr 64 „Osalise detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Savi kinnistul" kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunktide 7-9 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.