Audru Vallavolikogu 06.11.2014 istung

KUTSE                                                                                                                                                                                          

Lp   ……………………………………………………

Audru Vallavolikogu istung toimub 06. novembril 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1.      Audru valla munitsipaalharidusasutuste tegevuse ümberkorraldamine

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Päevakorrapunkti 1 kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt ja Aruvälja Lasteaed-Algkooli hoolekogu esimees Aare Alamaa

 

2.      Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 21 „Audru valla edukate kooliõpilaste tunnustamine" kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Päevakorrapunkti 2 kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

3.      Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.      Audru Vallavolikogu 10.10.2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse kinnitamine" muutmine

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5.      Vallavara  müük otsustuskorras

6.      Enampakkumise tulemuste kinnitamine.

7.      Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Päevakorrapunktide 5 – 7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

8.      Audru valla terviseprofiili kinnitamine (II lugemine)

9.      Audru Päevakeskuse põhimäärus

Päevakorrapunktide 8 - 9 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

10. Audru valla finantsjuhtimise kord

Päevakorrapunkti 10 ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

11.  Infominutid

 

 

Mati Sutt

volikogu aseesimees

 

Eelnõudega saab tutvuda: Audru Vallavolikogu 06.11.2014 istungi eelnõud.