Audru valla volikogu 06.06.2013 istung

 KUTSE

 

Lp. ……………………………………………………

 

Audru Vallavolikogu istung toimub 06. juuni  2013 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1. Audru valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. 

Aruandega saab tutvuda dokumendi loetelus.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa

                           revisjonikomisjoni esimees Mercedes Merimaa.

2. Osalise detailplaneeringu kehtestamine Papsaare küla Kalevi kinnistul. 

3. Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare küla Nurme tee 13 ja 13 a kinnistutel. 

Päevakorrapunktide 2-3 ettekandja planeeringute spetsialist Merle Mõttus.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

4. Ehitiste peremehetuks  tunnistamine. 

Ettekandja: abivallavanem  Priit Annus.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

5. Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruse nr 11 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise   kord" muutmine.   

6  Audru Vallavolikogu 05.05.2011 määruse nr 16 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine.    

Päevakorrapunktide 5-6 ettekandja  humanitaarnõunik Peep Tarre.

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Valdur Liivrand.

7. Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 21 „Audru valla edukate kooliõpilaste tunnustamine" muutmine.      

8. Audru Vallavolikogu 05. mai 2011 määruse nr 15 „Ainekonkurssidel ja olümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud õpilaste juhendajate-õpetajate tunnustamine" muutmine. 

Päevakorrapunktide 7-8 ettekandja: humanitaarnõunik Peep Tarre.

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.

9. Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord.     

Ettekandja: humanitaarnõunik Peep Tarre.  

Kaasettekandjad:  kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ardo Lünekund

                              majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

10. SA Leiutajateküla toetamine sihtfinantseerimise kaudu. 

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

11.  Audru valla  kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija" omistamine.  

Ettekandja:  kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ardo Lünekund.

12. Volikogu komisjonide  tööaruanded.

Ettekandjad: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

                     kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ardo Lünekund

                     majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa

                     sotsiaalkomisjoni esimees Valdur Liivrand.

13. Infominutid.

 

 

 

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees