Audru Vallavolikogu 06.02.2014 istungi kutse

KUTSE                                                                                            

                                                                                                                     

Lp   ……………………………………………………

 

Audru Vallavolikogu istung toimub 06. veebruaril 2014 kell 15.00 Audru vallamaja  saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1. Audru valla  2014. aasta eelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste ja sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.

2. Audru Vallavolikogu 29.08.2013 otsuse nr 65 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" preambula täiendamine.

3. Audru alevik  Tulbi tn  3-4 korteriomandi müük otsustuskorras.

Päevakorrapunktide 2-3 ettekandja abivallavanem Priit Annus.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

4. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine.

5. Volikogu esindaja delegeerimine lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni.

Päevakorrapunktide 4-5 ettekandja humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.

6. Audru Vallavolikogu 16. veebruari 2012 määruse nr 7 „Mittetulunduslikuks tegevuseks

toetuse andmise kord" muutmine.

7. Volikogu esindajate delegeerimine mittetulunduslikuks tegevuseks tegevustoetuste hindamise komisjoni.

Päevakorrapunktide 6-7 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste.

8. Audru valla vapimärgi andmine.

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa.

9. OÜ Auveka põhikirja kinnitamine.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

10. Audru Vallavolikogu 04.11.2010 määruse nr 32 osaline ja 04.04.2002 määruse nr 61 kehtetuks tunnistamine.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.

11. Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine.

Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.

12. Tugiisiku teenuse osutamise kord lastega peredele.

Ettekandja: sotsiaalnõunik    Peep Tarre.

Kaasettekandja:   sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.

13. Infominutid.

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee