Audru Vallavolikogu 05.02.2015 istung

KUTSE                                                                                                                                                                 

Audru Vallavolikogu istung toimub 05. veebruar 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1.    Piirkonnapolitseinik vanemkomissar Harli Hansen annab ülevaate politsei tegevusest Audru vallas 2014. aastal

2.    Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (II lugemine)

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

3.    Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (I lugemine)

4.  Toetuse suurus lapsevanemale lapsehoiuteenuse omaosaluse maksmisel

Päevakorrapunktide 3-4 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.

5.  Maamaksumäära kehtestamine

6.  Lihula mnt 14 korteri müük otsustuskorras

7. Vallavara müük enampakkumise korras

Päevakorrapunktide 5-7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

8.  Tõnise II ja Siimu II kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

9.  Rallipõllu kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunkti 8-9 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

10. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Päevakorrapunkti 10 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

11. Audru valla vapimärgi andmine

Päevakorrapunkti 11 ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

12. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla kodulehel.