Audru Vallavolikogu 04.09.2014 istung

KUTSE                                                                                                                                                                                               

Lp   ……………………………………………………

Audru Vallavolikogu istung toimub 04. septembril 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine

2.      Vallavara enampakkumise alghinna vähendamine ja vallavara müük

3.      Vallavara müük

4.      Vallavara müük otsustuskorras

Päevakorrapunktide 1 – 4 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5.      Audru valla arengukava 2014 – 2025 kinnitamine (I lugemine)

6.      OÜ Auveka lõpetamine

7.      Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

8.      Otsustusõiguse delegeerimine vallavalitsusele

Päevakorrapunktide 5 - 8 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

9.      Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsuse nr 19 "Detailplaneeringu kehtestamine Lemmetsa külas Kõrvitsa elamualal" lisa ilmselge ebatäpsuse parandamine

Päevakorrapunkti 9 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda https://www.audru.ee/et/audru-vallavolikogu-04.09.2014-istung