Audru Vallavolikogu 01.09.2016 istung

26.08.16

KUTSE

Audru Vallavolikogu istung toimub 01. september 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.       Ühinemislepingu ja lisade avalikustamisele suunamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa

Kaasettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt ja sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

2.       Vallavara tasuta kasutusse andmine (Lavassaare Rahvamaja)

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste ja kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

3.       Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 koostamise algatamine

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.       Detailplaneeringu kehtestamine Saulepa külas Juheta kinnistul

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5.       Audru hooldekeskuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.