Audru valla kalmistud

9.11.15

 

 

Kalmistud

Kõigil kalmistutel kehtib Audru Vallavolikogu kinnitatud kalmistute heakorra eeskiri.
Matmisplatsi saamiseks tuleb esitada surmatõend. Matustest tuleb kalmistu hooldajale teatada ette suvel vähemalt 1 päev, talvel 3 päeva. Hauaplatsid on tasuta.
Hauaplatside hooldamisel jälgida kalmistute teadetetahvlil avaldatud nõudeid.
 

 

Audru ja Uruste kalmistud 

Audru valla heakorra -ja haljastusspetsialist

Piret Mäestu
GSM 54502523

 

 

Jõõpre kalmistu
asub Jõõpre külas Jõõpre kiriku juures.
Kalmistu hooldaja Aime Jaaksoo
tel 44 65 626
GSM 56 474 260