Audru ja Lavassaare ühinemine

22.07.14
 
 

Lavassaare vald on ühinenud Audru vallaga 26.oktoobrist 2013, mil jõustus Audru Vallavolikogu liikmete registreerimise otsus

 

 

 

Ühinemist puudutav dokumentatsioon kronoloogilises järjekorras

 

Lavassare Vallavolikogu 11.12.2012 otsus nr 40 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek"

Audru Vallavolikogu 10.01.2013 otsus nr 1 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine"

Lavassaare Vallavolikogu 29.01.2013 määrus nr 6 "Lavassaare valla ja Audru valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kinnitamine"

Lavassaare Vallavolikogu 29.01.2013 otsus nr 5 "Lavassaare valla ja Audru valla ajutise ühinemiskomisjoni moodustamine ja Lavassaare valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni"

Lavassaare Vallavolikogu 29.01.2013 määrus nr 7 "Lavassaare valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord"

Audru Vallavolikogu 07.02.2013 määrus nr 1 "Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kinnitamine"

Audru Vallavolikogu 07.02.2013 otsus nr 11 "Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni moodustamine ja Audru valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni"

Audru Vallavolkogu 07.02.2013 määrus nr 2 "Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord"

 

Lavassaare valla ja Audru valla ühinemisreformi tutvustavate rahvakoosolekute toimumise ajad ja küsitluspunktide lahtiolekuajad

 

Ühinemiskomisjoni koosolek 12.02.2013 Lavassaares    PROTOKOLL     LEPINGU PROJEKT

Ühinemiskomisjoni koosolek 25.02.2013 Audrus               PROTOKOLL     LEPINGU PROJEKT

 

Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsus nr 25 "Elanike arvamuse küsitluse tulemuste kinnitamine"

Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsus nr 26 "Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti avalikustamine"

 

Teade avalikustati Pärnu Postimehes 13.03.2013 ja valla veebilehel 12.03.2013       Teade

 

Ühinemislepingule esitatud vastuväited ja ettepanekud              Lavassaare Vallavolikogu ja Lavassaare Külaselts

                                                                                                                  Arne Seimar

 

Rahvakoosoleku protokoll 03.04.2013           Osalenute nimekiri

Ühinemiskomisjoni koosolek 03.04.2013 Lavassaares         PROTOKOLL

 

Audru Vallavalitsuse 04.04.2013 määrus nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine 20. oktoobril 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks"

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsus nr 36 "Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks"

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsus nr 37 "Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine"

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsus nr 38 "Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete arvu määramine"

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsus nr 39 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine 20. oktoobril 2013.a. toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks"

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsus nr 40 "Uue kohaliku omavalitsuse üksuse voliukogu valimiste korraldamiseks valimiskomisjoni moodustamine"