Männituka Lasteaed

17.11.17

 

Männituka Lasteaed

Nooruse tee 2
88301 Audru
Pärnu maakond
Telefon 44 64 263

lasteaed@audru.ee

 

Lasteaed avatud 6.30 - 18.30

 

Direktor Jekaterina Kuru
Telefon 5101041

Vastuvõtuaeg neljapäev 8.00-17.00

 

 

Audru Lasteaia põhimäärus

Audru Lasteaia arengukava 2016-2018

 

 

Audru Lasteaia hoolekogu koosseis:

 

Kinnitatud Audru Vallavalitsuse 6.oktoobri 2016 korraldusega nr 340
 

Siiri Künnapas – Sajajalgse rühma lapsevanemate esindaja
Riina Laussoo – Sipelga rühma lapsevanemate esindaja
Leeni Almosen –  Mesilinnu rühma lapsevanemate esindaja 
Anna-Liisa Umal – Lepatriinu rühma lapsevanemate esindaja
Stefani Nimtšuk – Punase rühma lapsevanemate esindaja
Taavi Pentma – Rohelise rühma lapsevanemate esindaja
Madis Kuuskmann – Kollase rühma lapsevanemate esindaja
Triin Kott – Sinise rühma lapsevanemate esindaja
Liina Savi – Oranži rühma lapsevanemate esindaja
Ene Jaanimägi – pedagoogide esindaja
Aive Sallo – pedagoogide esindaja
Marge Tuul – Audru Vallavolikogu esindaja.


Audru Lasteaia Audru maja avati 1. veebruaril 1971. aastal.

Lasteaed asub Audru kirikumäel Uruste jõe käärus kaunite mändide all.

Siin tegutseb 4 rühma (88 kohta): lasteaia juhataja moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, lasteaia-, sobitus- või liitrühmad. Peale selle on lasteaias suur saal võimlemis- ja muusikatundideks ning ürituste läbiviimiseks.

Laste igapäevast rühmaelu korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja-abi. Rühmaväliselt tegelevad veel lastega muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.

Lasteaias on välja kujunenud kindlad traditsioonid, mis on muutnud lasteaia omanäoliseks. Õppe- ja kasvatustöö ja ürituste korraldamisel ja läbiviimisel kasutame ära kodukoha ajalugu ja võimalusi, lähtume rahvakalendri, Eesti Vabariigi ja Audru lasteaia sisestest tähtpäevadest.

Juba algusaastatest alates on Audru lasteaiale ja pedagoogidele hulgaliselt tunnustust jagatud – NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal; võitjakoht üleliidulisel maalasteasutuste ülevaatusel; aukirjad mängu ja valiktegevuse korraldamise ja kasvatuse edukuse eest; lapsed ja õpetajad-kasvatajad on saanud tänukirju osalemise eest õpilastööde näitustel, aastaõpetajate tiitleid, Audru valla vapimärgi tiitleid.

Pedagoogid on esinenud töökogemuslike ettekannetega nii vabariigis kui ka lasteaia igal ümmargusel tähtpäeval korraldatud lasteaia metoodika päevadel. Lasteaia 30. aastapäevaks valmis meenutuste raamat "Audru lasteaed läbi aastakümnete".

 

Lasteaia tugevad küljed on:

· hea asukoht – lapsed saavad palju looduses viibida ja kasutada lasteaia ümbrust tutvumisretkedel;

· tubli, elurõõmus, arenemisvõimeline ja teotahteline kaader;

· lasteaia tugevad väljakujunenud traditsioonid;

· eesti rahvakultuuri järjepidevuse kandmine,

· kunstitegevused

· koostöö valla kultuuri– ja haridusasutuste, muuseumi ning spordihoonega.

· kodune lasteaed: soojad rühmad, puhtad, korras ja hästikaunistatud ruumid – lapsed tunnevad end lasteaias hästi.

 

Lasteaia juhatajad:

1971 – 2004 – Aili Koodi

2004… – Jekaterina Kuru