Audru Kool

2.11.16

 

www.audru.edu.ee

 

Kontaktandmed:

Direktor:   Peep Eenraid

Aadress:  Lihula mnt 10
                  88301 Audru alevik
                  Pärnumaa
kool@audru.edu.ee

 

Telefon: 44 64 292    direktor
                44 64 421    sekretär
                44 64 316    õppejuht

                44 64 290    majandusjuht

                44 64 326    huvijuht

                44 64 297    söökla

                44 64 293    õpetajate tuba

 

 

Audru Kooli põhimäärus 

Audru Kooli hoolekogu koosseis 2016/17 õppeaastal
kinnitatud Audru Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 351

Rainer Ristimets vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees
Margit Merila kooli toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu aseesimees
Jekaterina Kuru kooli pidaja esindaja
Merje Tõnismann õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid
Jüri Hendrikson lastevanemate esindaja
Martin Linke lastevanemate esindaja
Reet Peterson lastevanemate esindaja
Jüri Hendrikson Lastevanemate esindaja
Maigi Luukas lastevanemate esindaja
Sirje Aija õppenõukogu esindaja
Madlike Eljand õpilasesinduse esindaja
Delia Kuldsaar huvikooli õpilaste esindaja
Katrin Mumme huvikooli lastevanemate esindaja

Audru Kooli arengukava aastateks 2015-2018

 

Audru Kool asub Lihula maantee ääres Tõstamaa, Lihula, Lavassaare ja Audru tee ristis. Kooli täpne aadress on Lihula mnt 10 Audru alevik Audru vald.

Audru kooli ajalugu ulatub 1687. aastasse, mil E. G. Forseliuse seminari lõpetanud õpetaja  Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi.
1939. aasta 8. oktoobril koolimaja õnnistati ning kool alustas tegutsemist 6-klassilise algkoolina.
1962. aastast töötas kool kaheksaklassilisena ja 1982. aastal muudeti see keskkooliks.

1. septembrist 2013 on Audru Kool taas põhikool.

 

Lisaks mitmesugustele tegutsevatele spordi- ja huviringidele kuulub Audru Kooli koosseisu ka huvialakeskus, mis pakub süvendatud õpet muusika- ja kunstihuvilistele.