Mida elamu ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada?

12.12.17

 

Ehitusprojekti koostamise aluseks olevad detailplaneeringud, mis on kehtestatud enne 16.03.2017 peavad arvestama Audru osavalla üldplaneeringu nende tingimustega, mida ei ole detailplaneeringus käsitletud.

*Elamu ehitusprojektis ette näha 2 parkimiskohta omal krundil, perspektiivse abihoone asukoht, märkida horisontaalse maakütte asukoht asendiplaanile.

*Horisontaalse maakütte ehitamine on lubatud ehituskeeluvööndisse, kui elamu on olemasolev.

*Piirete rajamise aluseks on nõuded peatükis 2.2.6.2.

*Ehitusprojektis tuleb käsitleda üldplaneeringu peatükki 2.51  Kliimamuutustega kohanemine järgmistel juhtudel:

-          Pärnu  linna ja Audru aleviku vaheline ala Lihula maanteest lõuna pool on üleujutatav ala;

-          elamu ehitamisel kõrghaljastusega ja kõrghaljastuseta alal  ning horisontaalse maakütte rajamisel. 

Audru alevik

12.12.17

Audru alevik nr 363 Audru hooldekeskuse detailplaneering

Audru alevik nr 325  Lihula mnt 21a kinnistu detailplaneering

Audru alevik nr 229  Lille tn 9  kinnistu detailplaneeringu seletuskiripõhijoonismaaksustuse joonistehnovõrkude joonis,eelvoolu joonisväljaspool dp ala  tehnovõrkude joonis
Audru alevik nr 316  Kaera kinnistu osaline detailplaneering

Audru alevik   nr 205  Kolmnurga kinnistu detailplaneeringu seletuskiri ja koondjoonis

Audru alevik nr 86  Käreda kinnistu detailplaneerig

Audru alevik nr 207  Käreda tee 20 kinnistu detailplaneeringu seletuskirihoonestustingimuste plaan ja tehnovõrkude koondplaan
Audru alevik nr 228  Metsaääre detailplaneering (hõlmab Küüni, Torni-2, Metsaääre ja Tööstuse tee 3 kinnistuid)

Audru alevik nr 45  Mäe maa-ala detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiri, osaline koondjoonis, koondjoonis scan,  etappide joonis.
Audru alevik nr 208  Pärna allee 3b kinnistu detailplaneeringu seletuskirijoonised, ala 3D tutvustus1, ala 3D tutvustus2

Audru alevik nr 335 Raksijõe kinnistu detailplaneering

Audru alevik nr 221  Võidupõllu kinnistu detailplaneeringu seletuskiritugiplaankruntiminevõrgudteed