Aasta Kultuuritegija

21.09.18

Aasta Kultuuritegija statuut

 

 

Kultuuripreemia "AASTA KULTUURITEGIJA" on omistatud:

 

2003.a. Kaie Seger - tantsuõpetaja
2004.a. Anu Kurm - rahvatantsujuhendaja
2005.a. MTÜ Hellad Velled - Milvi Andrese raamatu "Näidendid" väljaandmine
2006.a. Audru Muuseum - näituste korraldamine
2008.a. Audru Jõelaevanduse Punt - CD plaadi "Kalad ja moos" väljaandmine
2009.a. Helle Kirsi - koolinäidendite lavastaja
2010.a. Irina Teesalu - erinevate kunstiliikide edendamine ja näituste korraldamine
2011.a. Helle Kirsi, Ülle Vares ja Krista Kingo - raamatu " Audru laste loomevakk" koostamine-toimetamine
2012.a. Kersti Põllu - kandlelaagrite korraldamise ja kandlemängu edendamise eest
2013.a. MTÜ Audru valla segakoor - 10 aastat valla kultuurielu edendamise eest
2014.a. Maie Kalbus - rahvakultuuri edendamise eest
2015.a. Helle Kirsi - kultuurielu edendamise ja koolinäidendite lavastamise eest
2016.a. Evi Vaher - folklooripärandi tutvustamise, hoidmise ja edasikandmise eest
2017.a. Rahvatantsurühm Tuuletallajad - rahvatantsutreditsiooni hoidmise ja arendamise eest
2018.a. Helgi Roots ja Sirje Suurevälja - "Eesti 100. Audru aastad" raamatu koostamise eest