Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

24.03.2017

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.12.2008 otsusega nr 100 kehtestatud Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneering (OÜ Kotkasilm töö nr 070005) Kütimaa kinnistu (katastritunnus 1...  Loe edasi »

Audru vallast

 

 

386,84km2 suurune Audru vald asub Pärnumaal, vahetult 

Pärnust läänes,omades naabritena läänest Tõstamaa, põhjast Koonga ja Halinga ning idast  Sauga valda.

Vallal on 23 km pikkune merepiir, millest 3 on km valge liivaga kaetud rannariba – suvitus- ja supluskoht Valgerand. Valgerannast lääne poole jääb roostikukaitseala ja 2000 ha suurune poldriala, mis on pesitsus- ja läbirändepaigaks paljudele linnuliikidele. Audru polder on Natura 2000 võrgustiku linnuala.

Valda läbiv 30,3 km pikkune Audru jõgi on kujutatud ka valla vapil.

Loodes asuv Nätsi-Võlla looduskaitsealaon hiid Pärnumaa kaitsealade seas, üksiti rahvusvahelise tähtsusega IBA-ala (Important Bird Area) ja tulevane RAMSAR-i märgala...

 

  Film Audru vallast

Audru Vald Facebookis